Na skróty:

wszystko o danii praca zycie nauka wszystko prawa polakow w danii

Lokalizacja:
autor relacji:
data aktualizacji:
2009-06-25

Rozwiń / Ukryj wszystkie komentarze

Opis pobytu

zrodlo www.3f.dk
www.dania.pl
www.pe24.pl


DANIA - FAKTY PODSTAWOWE
Język: duński

Stolica: Kopenhaga

Religia: 82,1 % należy do Kościoła Luterańsko-Ewangelickiego

Jednostka monetarna: 1 duńska korona (DKK) = 100 oerer
100 DKK = 56 zł (maj 2009)

Powierzchnia: 49.094 km2

Ludność: 5.511.451 (2008)

Dochód brutto na głowę: 325.344 DKK (2008)

Wzrost PKB: -1,1%

Ustrój: monarchia parlamentarna obejmująca Grenlandię i Wyspy Owcze, które posiadają dużą autonomię

Głowa państwa: Królowa Małgorzata II

Szef rządu: Lars L?kke Rasmussen

Minister Spraw Zagranicznych: Per Stig M?ller
POBYT I PRACA W DANII

Zniesienie obowiązku ubiegania się o pozwolenie na pracę w Danii.


Z dniem 1 maja 2009 roku obowiązek posiadania pozwolenia na pracę w Danii w stosunku do obywateli polskich został zniesiony.


Obywatele Polski, którzy mają zamiar przebywać w Danii powyżej trzech miesięcy muszą ubiegać się o kartę pobytową w duńskim urzędzie administracyjnym Statsforvaltning, tak samo jak obywatele pozostałych krajów członkowskich UE.Szczegółowe informacje na stronach duńskiego urzędu imigracyjnego: www.newtodenmark.dk

Od dnia 1 maja 2004 roku pobyt obywateli polskich na terytorium kraju członkowskiego UE do 90 dni nie wymaga legalizacji. W przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące należy wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o zezwolenie na pobyt.

czytaj dalej?
R E K L A M A

ZARYS PROCEDUR dotyczących pobytu dłuższego niż 90 dni:

- nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych. Maksymalna długość pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące, zaś w przypadku poszukiwania pracy - 6 miesięcy;
- wnioski o zezwolenie na pobyt oraz pracę w Danii są rozpatrywane przez duński Urząd Imigracyjny (mogą być składane także za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii)
- planując wyjazd dłuższy niż 3 miesiące należy przynajmniej na 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu do Dani zgłosić się do duńskiej ambasady lub najbliższego konsulatu w kraju zamieszkania i złożyć komplet wymaganych dokumentów;
- dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, wypełnione formularze, inne dokumenty (w zależności od statusu osoby aplikującej - dodatkowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w kwestionariuszach).

Szczegółowe informacje związane z procedurą uzyskiwania pozwoleń na pracę udzielane są przez:
- Duński Urząd Imigracyjny Udlandingestyrelsen
Ryesgade 53
2100 Kobenhavn O
tel. +45 35 36 6600
- Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie.
- patrz także: www.ambpol.dk

Komentarze [1]

  • autor komentarza: obviously like your website however you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will definitely come again again. gdbbkeefbbd, dodany 2014-06-09

    obviously like your website however you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will definitely come again again. gdbbkeefbbdb

Komentuj

Formalności

Praca w Danii

* Obywatele Polski, mogą otrzymać pozwolenie na pracę i pobyt, pod warunkiem, że otrzymają oni w Danii pracę na pełny etat lub przepracują nie mniej niż 30 godzin tygodniowo. Kwestię tą reguluje zbiorowy układ pracy.
* Osoby starające się o pracę w Danii nie mogą jej podjąć zanim nie otrzymają pozwolenia na pobyt wydanego przez Duński Urząd Imigracyjny (http://www.udlst.dk/).
* Pozwolenia na pobyt są wydawane przeważnie na okres nie dłuższy niż 1 rok lub na okres obowiązywania kontraktu. W wyjątkowych sytuacjach, na przykład, jeżeli brak jest umowy o pracę, przypadek taki może zostać rozpatrzony przez lokalne władze.
* W odniesieniu do polskich pracowników wniosek o przyznanie prawa pobytu i pracy składany jest w ambasadzie duńskiej w Warszawie, ul. Rakowiecka 19, wawamb@um.dk przed przyjazdem do Danii lub bezpośrednio w Urzędzie Imigracyjnym w Danii, a także w lokalnym biurze Policji.
* Wniosek winien zawierać, poza paszportem i fotografią, kopię kontraktu lub umowy, informację na temat warunków płacowych i socjalnych, miejsca i godzin pracy oraz dokładny opis wykonywanej w Danii usługi.
* Po zmianie zasad dotyczących tymczasowego zatrudnienia, pracodawcy duńscy mogą otrzymać zaoczną zgodę na zatrudnienie obywatela polskiego, co oznacza możliwość zatrudnienia pracownika w czasie oczekiwania na pozwolenie na pracę.


Niezbędne dokumenty

Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu do Danii jest:

* paszport

* dowód osobisty

Okres pobytu nie wymagającego rejestracji to 90 dni ? po jego upływie konieczne jest ubieganie się w urzędzie Statsamtu o tzw. certyfikat pobytowy.

Prawo do pobytu na okres przekraczający 90 dni mają polscy obywatele:

* zatrudnieni bądź prowadzący działalność gospodarczą w Danii

* wykazujący wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny i posiadający pełne ubezpieczenie zdrowotne

* przybyli do Danii w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego.


Muszą oni wykazać się posiadaniem wystarczających środków finansowych na swe utrzymanie jak i pełnego ubezpieczenia zdrowotnego
Obywatele Polski posiadający środki finansowe wystarczające na utrzymanie mogą przebywać w Danii

w celu poszukiwania pracy przez okres 6 miesięcy. W tym czasie mogą zarejestrować się w duńskim

urzędzie pracy (Arbejdsformidlingen) jako osoba poszukująca pracy. Podjęcie pracy w Danii (także sezonowej) wymaga uzyskania zezwolenia. O pozwolenie na pobyt i pracę można się ubiegać dopiero po uprzednim znalezieniu pracy. O pozwolenie ubiega się w ambasadzie Danii w Warszawie bądź bezpośrednio w Urzędzie Imigracyjnym lub lokalnym posterunku policji w Danii.

Dokumentacja musi zawierać:

* 2 wnioski (formularz dostępny w ambasadzie duńskiej w Warszawie, także na jej stronie internetowej),
* 2 fotografie,
* paszport do wglądu
* kopię kontraktu lub umowy o pracę wraz z dokładnym opisem warunków pracy (płacowych i socjalnych, jak i informacje o rodzaju wykonywanych usług). Podjęcie pracy bez uprzedniego zezwolenia jest nielegalne.

Wraz z ustaniem stosunku pracy pozwolenie traci ważność ? w przypadku zmiany miejsca pracy konieczne będzie staranie się o nowe pozwolenie. Pozwolenia wydawane są zwykle nie dłużej niż na 1 rok i nigdy nie dłużej niż na czas określony w umowie o pracę. Po uzyskaniu pozwolenia na pobyt i pracę należy zarejestrować się w lokalnym biurze rejestrowym, gdzie uzyska się numer do celów ubezpieczenia społecznego (numer CPR) Studenci przyjęci na duńskie uczelnie muszą się zgłosić bezpośrednio po przyjeździe do władz lokalnych (Statsamt) w celu uzyskania karty pobytu. Dodatkowo mogą też ubiegać się o pozwolenie na pracę dla studenta.
Obywatelstwo

Wniosek o duńskie obywatelstwo można składać po 9 latach stałego i nieprzerwanego pobytu. Czas oczekiwania to 1-2 lata. Aby uzyskać obywatelstwo, trzeba spełniać określone przez duński parlament kryteria. Osoba ubiegająca się o obywatelstwo musi mieć ukończone 18 lat. Trzeba wykazać określony poziom znajomości języka duńskiego potwierdzony certyfikatem.Obywatelstwa nie można otrzymać w przypadku zadłużenia wobec władz państwowych. W przypadku popełnienia przestępstwa kryminalnego można uzyskać obywatelstwo dopiero po upływie ściśle określonego terminu (jeżeli przestępstwo jest poważne uzyskanie obywatelstwa może stać się niemożliwe). Wniosek należy złożyć w najbliższym komisariacie policji. Z chwilą nadania duńskiego obywatelstwa obywatel otrzymuje duński paszport oraz czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach krajowych.

Komentuj

Wynagrodzenia i podatki

Dania
Praca w Danii

Dania po upływie dwuletniego okresu przejściowego nie otworzyła w pełni swojego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE. Łatwiej natomiast uzyskać pozwolenie na pracę, jeśli ofertę zatrudnienia złoży firma, która przyłączyła się do układów zbiorowych pracy.OKRES PRZEŚCIOWY: do 2009 z możliwością przedłużenia do 2011

PŁACA: średnia od 166 do 280 DKK za godzinę

DŁUGOŚĆ URLOPU PŁATNEGO: 5 tygodni

DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY: 37-godzinny tydzień pracy


Pobyt w Danii

* Obywatele nowych państw członkowskich mają możliwość poszukiwania pracy w Danii przez 6 miesięcy, jednakże gdy pobyt przekracza trzy miesiące, niezbędne jest uzyskania karty pobytu obywatela UE. Należy ubiegać się o nią w urzędzie Statsamtu (http://www.statsamt.dk/). Należy udokumentować posiadanie środków na utrzymanie się przez ten czas.
* Można zarejestrować się w duńskim urzędzie pracy (Arbejdsformidlingen ? http://www.af.dk/) jako osoba poszukująca pracy.
* Karta pobytu jest wysyłana osobie podejmującej pracę, jeżeli zarejestruje się ona w urzędzie statystycznym (Folkeregister). Uzyskuje się wówczas numer do celów ubezpieczenia społecznego (numer CPR). Jest on niezbędny np. przy korzystaniu z publicznej opieki zdrowotnej.
* Obywatele nowych krajów UE nieprzerwanie i legalnie zatrudnieni w Danii przez 12 miesięcy, mogą ubiegać się o pozwolenie na pobyt na 4 lata (o ile mają ofertę pracy na minimum kolejne 12 m-cy).


Świadectwo zatrudnienia (Ans?ttelsesbeviser)

Masz prawo do żądania uzyskania świadectwa zatrudnienia, jeśli pracujesz więcej niż 8 godzin tygodniowo. Powinieneś uzyskać takie potwierdzenie najpóźniej 1 miesiąc po zatrudnieniu. To gwarantuje prawo.

Twoje świadectwo zatrudnienia powinno zawierać:

* nazwisko/nazwę Twojego pracodawcy i Twoje nazwisko
* adres Twojego pracodawcy i Twój adres
* adres Twojego miejsca pracy
* Twoje stanowisko
* opis Twojej pracy (obowiązków)
* datę rozpoczęcia przez Ciebie pracy
* okres zatrudnienia, jeśli jesteś zatrudniony na czas określony
* Twoje prawo do płatnego urlopu
* przepisy dot. wymówienia/wypowiedzenia
* termin wypowiedzenia
* wysokość Twojego wynagrodzenia, dodatki i inne formy wynagrodzenia, np. emerytura
* w którym dniu miesiąca otrzymasz wypłatę
* Twój dzienny i tygodniowy czas pracy
* czy masz obowiązek brać nadgodziny, jeśli tak ? to ile nadgodzin jesteś zobowiązany wziąć
* jakie porozumienia lub umowy obejmują Ciebie w miejscu pracy.Oprócz powyższych informacji świadectwo zatrudnienia powinno zawierać inne istotne warunki Twojej pracy. Może to być na przykład, czy pracodawca zapewnia odzież roboczą lub zakwaterowanie i umowy w tej sprawie.

Jeśli nie otrzymałeś pisma potwierdzającego zatrudnienie lub, jeśli uważasz, że jest nieprawidłowe, powinieneś poprosić pracodawcę o zrobienie nowego. Jeśli masz pytania, zapytaj swojego męża zaufania (przedstawiciela) lub zwróć się o pomoc do swojego lokalnego oddziału 3F.

Porozumienia (Overenskomster)

Porozumienie jest umową grupową pomiędzy pracodawcą i organizacją pracowników (3F), ustalającą warunki pracy. Porozumienie powinno być przestrzegane przez obie strony, jeśli powstaną nieporozumienia co do tłumaczenia porozumienia, 3F pomoże Ci.

Porozumienie może być sformułowane bardzo różnie i może mieć bardzo różną treść, wszystko zależy od rodzaju pracy, ale jako minimum musi obejmować postanowienia w sprawie wynagrodzenia i czasu pracy.

Twoje wynagrodzenie może być zestawione w różny sposób, wszystko zależy od tego, jakie porozumienie Cię obejmuje lub, czy masz indywidualną umowę.

Pensja może się np. składać z pensji podstawowej, bonusa, dodatku itp. Jeśli 3F zawarł porozumienie z Twoim pracodawcą, to Twoje wynagrodzenie jest pertraktowane przez 3F, ewent. także Ty / Wy musicie sami pertraktować jego części w miejscu pracy w formie umowy lokalnej.

Bez porozumienia

Jeśli nie zostało zawarte porozumienie z Twoim pracodawcą, musisz sam pertraktować wysokość swojej pensji, jednakże 3F chętnie Ci w tym pomoże.
Wynagrodzenie powinno wynikać z Twojego świadectwa zatrudnienia.
Jeśli nie otrzymuje się wynagrodzenia

Jeśli nie otrzymujesz swojego wynagrodzenia na czas, spytaj swojego pracodawcę, jaki jest tego powód. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, natychmiast skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F. Jeśli nie zaczniesz działać od razu ryzykujesz, że stracisz swoją pensję.

Emerytura (Pension)

Porozumienia 3F obejmują także fakt, że Twój pracodawca powinien wpłacać pieniądze na fundusz emerytalny dla Ciebie. Pracodawca powinien zwykle płacić 2/3, a Ty 1/3 składki emerytalnej.

Ważne jest, abyś sam na swoim potwierdzeniu wypłaty sprawdzał, czy jest opłacany Twój fundusz emerytalny.

Jeśli masz co do tego wątpliwości, skontaktuj się z Twoim lokalnym oddziałem 3F lub swoją kasą emerytalną. Obie instytucje są gotowe udzielić Ci pomocy i porady.

Bez porozumienia

Jeśli nie zostało zawarte porozumienie z Twoim pracodawcą, musisz sam pertraktować swoją emeryturę, jednakże 3F chętnie Ci w tym pomoże.
Emerytura powinna wynikać z Twojego świadectwa zatrudnienia.
Ubezpieczenie

Z regulacjami emerytalnymi związany jest cały szereg ubezpieczeń. Wchodzą one w życie, jeśli np. staniesz się inwalidą, poważnie zachorujesz, lub jako pomoc dla Twojej rodziny w wypadku Twojej śmierci przed uzyskaniem wieku emerytalnego.

Czas pracy (Arbejdstid)

Tygodniowy czas pracy jest ustalony w porozumieniu. Wynosi on normalnie 37 godzin.

Twój czas pracy powinien być umieszczony w Twoim świadectwie zatrudnienia, również w przypadku, jeśli w Twoim miejscu pracy nie ma zawartego porozumienia.

Czas pracy nigdy nie może przekraczać średnio 48 godzin tygodniowo. Takie postanowienie zawiera ustawa o środowisku pracy.
Niepełny wymiar pracy

Jeśli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, to Twoja liczba godzin pracy powinna się znajdować w świadectwie zatrudnienia. Wiele porozumień zawiera przepisy mówiące, że powinieneś mieć co najmniej 15 godzin pracy tygodniowo.
Nadgodziny

Praca w wymiarze ponad normalny tygodniowy czas pracy powinna być wynagradzana jako nadgodziny. Przepisy w sprawie zapłaty za nadgodziny są różne w porozumieniach. Mogą ponadto występować przepisy o wzięciu wolnego za nadgodziny.
Spytaj swojego męża zaufania lub w swoim lokalnym oddziale 3F , jakie przepisy obowiązują w Twoim miejscu pracy.
11 godzinny okres wypoczynku

Czas pracy powinien być tak zorganizowany, abyś miał co najmniej 11-godzinny nieprzerwany okres wypoczynku w ciągu każdej doby.

Twój dzienny czas pracy może zatem wynosić max 13 godzin łącznie z przerwami. Zapewnia to ustawa o środowisku pracy.

Okres wypoczynku można zmniejszyć, jeśli pracujesz w cyklu wielozmianowym, jednak okres ten nie może być krótszy niż 8 godzin.
Wolna doba

W okresie 7-dobowym musisz mieć wolną jedną dobę. Zapewnia to ustawa o środowisku pracy.
Praca w wolne dni

Jeśli pracujesz w dniu wolnym od pracy powinieneś otrzymać rekompensatę zgodnie z porozumieniem. Spytaj swojego męża zaufania lub w swoim lokalnym oddziale 3F , jakie przepisy Cię obejmują.

Urlop (Ferie)

Duńska ustawa urlopowa daję Ci prawo do 5 tygodni urlopu w roku, jeśli pozostajesz w stosunku zatrudnienia. Za każdy miesiąc pracy uzyskujesz prawo do 2,08 dnia urlopu.

Urlop wypracowuje się w roku kalendarzowym, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Urlop wykorzystuje się w roku urlopowym, który trwa od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Masz prawo do 3 tygodni nieprzerwanego urlopu pomiędzy 1 maja, a 30 września (urlop główny). Pozostałą część urlopu możesz wykorzystać w całym roku. Termin urlopu uzgadniasz z pracodawcą. Jeśli przedsiębiorstwo zamyka się w okresie
urlopowym lub, jeśli nie ma zgodności co do terminu urlopu, decyzja należy do pracodawcy.

Jeśli nie wypracowałeś jeszcze pieniędzy urlopowych (płatnego urlopu) u pracodawcy, masz prawo do wzięcia bezpłatnego urlopu.

Jeśli Twój pracodawca nie daje płatnego urlopu, skontaktuj się niezwłocznie z Twoim lokalnym oddziałem 3F.

Jeśli odejdziesz ze stanowiska, Twój pracodawca powinien naliczyć Ci rekompensatę za urlop odpowiadającą 12,5% Twojego zarobku do chwili odejścia.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz u swojego męża zaufania lub w lokalnym oddziale 3F .
Dodatkowe wolne dni

W większości porozumień posiada się prawo do jednego lub więcej dodatkowych wolnych dni. Dodatkowe wolne dni oznaczają zatem ekstra wolne ponad 25-dniowy urlop gwarantowany przez ustawę urlopową.

Oczywiście istnieją specjalne warunki, które musisz spełnić, aby uzyskać dodatkowy wolny dzien. Zależy to od porozumienia. Spytaj swojego męża zaufania lub w swoim lokalnym oddziale 3F , czy jesteś uprawniony do dodatkowego wolnego dnia.

Wypowiedzenie (Opsigelse)

Ty lub Twój pracodawca możecie poinformować, że Ty / Wy nie chcecie kontynuować współpracy.

Jeśli w Twoim miejscu pracy istnieje porozumienie to jest także przepis o terminie wypowiedzenia dla Ciebie i pracodawcy.

Jeśli pracodawca nie przestrzega terminów wypowiedzenia to możesz uzyskać pomoc w 3F, który poprowadzi sprawę.
Zwolnienie z pracy

Twój pracodawca powinien Cię zawiadomić, że zostałeś zwolniony z pracy. Powinno się to odbyć na piśmie i z uzasadnieniem.

Z reguły masz określony termin wypowiedzenia, zależy on jednak od okresu trwania Twojego zatrudnienia oraz rodzaju porozumienia.

W okresie wypowiedzenia powinieneś pracować. Jeśli nie będziesz tego robić ryzykujesz, że pracodawca zażąda grzywny za Twoje niestawiennictwo.

Jeśli uważasz, że zostałeś zwolniony niesłusznie, powinieneś natychmiast skontaktować się ze swoim mężem zaufania lokalnym oddziale 3F . Zwolnienia nie mogą być nie obiektywne i przypadkowe. Skarga w sprawie zwolnienia powinna być złożona szybko, w pewnych przypadkach już w ciągu 14 dni.

Bliższe informacje na ten temat uzyskasz u swojego męża zaufania lub w swoim lokalnym oddziale 3F .
Usunięcie / wydalenie z pracy

Musi istnieć bardzo dobry i jaskrawy powód do usunięcia Ciebie z Twojego miejsca pracy. Wydalenie z pracy odbywa się najpierw ustnie i oznacza, że stosunek pracy ustaje ze skutkiem natychmiastowym i że nie będziesz dłużej otrzymywać wynagrodzenia.

Jeśli Ci się to przydarzy, natychmiast skontaktuj się ze swoim mężem zaufania w lokalnym oddziale 3F i poproś o zajęcie się sprawą. Jeśli wydalenie jest niesprawiedliwe, Twoim lokalnym oddziałem 3F pomoże Ci poprowadzić sprawę.
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie jest zarzutem postawionym Tobie przez pracodawcę w wypadku, gdy zrobisz coś, co stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującymi w Twoim miejscu pracy. Może to być na przykład to, że nie zdążyłeś zgłosić , że zachorowałeś lub, że opuściłeś miejsce pracy przed czasem. Ostrzeżenie może być ustne lub pisemne. Jednak, żeby pracodawca mógł je wykorzystać dalej do ewent. późniejszego zwolnienia z pracy, musi być wyrażone w formie pisemnej. Ostrzeżenie musi opisywać, co według pracodawcy zrobiłeś nieprawidłowo i jakie będą tego konsekwencje, jeśli zdarzy się to w krótkim czasie ponownie.

Jedną z konsekwencji jest z reguły wypowiedzenie, w najgorszym przypadku wydalenie. W firmie mogą także obowiązywać umowy ustalające kierunki postępowania w wypadku ostrzeżeń, zwolnień itp.

Jeśli uważasz, że ostrzeżenie było nieuzasadnione, natychmiast skontaktuj się ze swoim mężem zaufania lub Twoim lokalnym oddziałem 3F i poproś o zajęcie się sprawą.

Środowisko pracy (Arbejdsmilj?)

W Danii środowisko pracy regulowane jest ustawą o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Twoje środowisko pracy musi być dobre oraz bezpieczne, żebyś nie odniósł obrażeń w swojej pracy. Za to jest odpowiedzialny pracodawca ? ale stanowi to rónież wspólną sprawę dla całego miejsca pracy. Dlatego należy przestrzegać zasad ustawy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Twój pracodawca musi dlatego pokryć koszta środków ochronnych, na przykład takich jak maski czy ochraniacze słuchu.

Jeśli jesteś niepewny co do bezpieczeństwa Twojego środowiska pracy, skontaktuj się z przedstawicielem bhp lub lokalnym oddziałem 3F .
Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa

Zatrudnieni mają prawo i obowiązek wyboru przedstawiciela ds. bezpieczeństwa, który będzie strzegł ich interesów w kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia. Poczytaj więcej o przedstawicielu ds. bezpieczeństwa.

Bankructwo / upadłość (Konkurs)

Wstrzymanie płatności

Jeśli Twój pracodawca nie ma pieniędzy na zapłacenie Twojej pensji lub innych wydatków, może dojść do zawieszenia płatności.

Jeśli to nastąpi, powinieneś natychmiast skontaktować się ze swoim lokalnym oddziałem 3F i poprosić o zagwarantowanie pieniędzy na wypłatę dla Ciebie oraz spytać, jak poza tym powinieneś się odnieść do takiej sytuacji.
Upadłość

Upadłość jest permanentnym zamknięciem przedsiębiorstwa, co powoduje, że nie jest ono w stanie dłużej płacić swoich zobowiązań.

Jeśli Twój pracodawca zbankrutuje musisz natychmiast skontaktować się z Twoim lokalnym oddziałem 3F, gdzie pomogą Ci uzyskać zapewnienie wypłaty Twojej pensji i jeśli to będzie konieczne, zgłosić żądania do Gwarantowanego Funduszu Pracowniczego.
Gwarantowany Fundusz Pracowniczy - L?nmodtagernes garantifond (LG)

L?nmodtagernes Garantifond (LG) (Gwarantowany Fundusz Pracowniczy) gwarantuje wypłatę Twojej pensji w wypadku, kiedy Twój duński pracodawca zbankrutuje lub w inny sposób zaprzestanie działalności nie płacąc zobowiązań. Twój lokalny oddział 3F zgłosi za Ciebie żądanie do LG.

Twoje roszczenie musi być zgłoszone na specjalnym blankiecie.
Tutaj znajdziesz blankiet

3F przetłumaczyło ten blankiet na język polski, ale może być on tylko użyty jako pomoc do wypełnienia blankietu zgłoszeniowego w języku duńskim. Fundusz Gwarancyjny Pracowników rozpatruje wyłącznie blankiety zgłoszeniowe w języku duńskim. Jeśli naniesiesz swoje informacje na ten przetłumaczony blankiet, nie będzie to traktowane jako ważne zgłoszenie i dlatego nie zostanie rozpatrzone przez Fundusz Gwarancyjny Pracowników. Tutaj znajdziesz przetłumaczony blankiet zgłoszeniowy na język polski.

Fundusz Gwarancyjny Pracowników sporządził instrukcję do blankietu zgłoszeniowego po angielsku. Tutaj znajdziesz instrukcję w języku angielskim.

Zauważ, że nie jest to autoryzowane tłumaczenie duńskiego tekstu. Pozwala jednak rozeznać się w duńskich zasadach.
Zasady te są bardzo skomplikowane. Zawsze powinieneś kontaktowć się z Twoim lokalnym oddziałem 3F, jeśli życzysz sobie zgłosić roszczenie do Funduszu Gwarancyjnego Pracowników.

Obowiązujące reguły dotyczące pracy w Danii (Regler for arbejde i Danmark)

Wszyscy obywatele UE mogą dowolnie podjąć pracę w Danii. To samo dotyczy krajów E?S (EOG)*) jak np. Szwajcaria lub Norwegia.

Jednakże obywatele 10 nowych krajów UE muszą spełnić określone warunki, ujęte w ?Umowie Wschodniej?.
Umowa Wschodnia

Obywatele Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Czech, Słowenii, Bułgarii, Rumunii i Słowacji są objęci regulaminem przejściowym, zwanym również ?Umową Wschodnią?.
Ten regulamin przejściowy wiąże się z prawem duńskim, określającym reguły dotyczące zezwolenia na pracę oraz reguły o wynagrodzeniu i warunkach pracy, które obowiązują w Danii.
Zezwolenie na pracę

Jeśli otrzymasz pracę w Danii, u pracodawcy, który nie jest związany układem zbiorowym musisz ubiegać się o zezwolenie na pracę w urzędzie dla obcokrajowców (w Udl?ndingeservice).

Jeśli pracodawca nie jest związany układem zbiorowym, absolutnie nie możesz podjąć pracy bez pozwolenia z Udl?ndingeservice. Jeśli jednak zrobisz to, mogą pojawić się przykre tego konsekwencje włącznie z wydaleniem z kraju, karami grzywny i konfiskatą zarobionych pieniędzy.

Jeśli pracodawca jest objęty duńskim układem zbiorowym możesz rozpocząć pracę bez zezwolenia na pracę.
Lokalny wydział 3F powie Ci, którzy pracodawcy są objęci układem zbiorowym.
Wynagrodzenie według duńskich układów zbiorowych

Wszyscy pracodawcy zatrudniający obywateli z krajów objętych ?Umową Wschodnią?, zobowiązują się do wynagradzania według duńskich warunków, a więc według duńskiego układu zbiorowego.
Dlatego ważne jest by skontaktować się z najbliższym lokalnym wydziałem 3F, żeby dowiedzieć się jakie jest wynagrodzenie właśnie na Twoim stanowisku pracy.
Praca z oddelegowaniem

Jeśli jesteś objęty/a ?Umową Wschodnią? dotyczą Cię w Danii szczególne zasady w związku z pracą związaną z oddelegowaniem. Tutaj możesz przeczytać o tym więcej
Obywatele z krajów z poza UE, Skandynavia i Szwajcaria

Szczególne zasady pozwolenia na pracę dotyczą obywateli z krajów z poza UE, Skandynawii i Szwajcarii. Skontaktuj sie z duńską ambasadą w Twoim kraju.

W Danii funkcjonuje rozbudowany system podatkowy, w którym obowiązują podatki bezpośrednie i pośrednie. Ponad 60% wpływów do budżetu państwa pochodzi z podatków bezpośrednich, a pozostała część z podatków pośrednich. Podstawowe podatki bezpośrednie to podatki od dochodów osób prawnych oraz osób fizycznych. Pozostałe podatki bezpośrednie to podatek pobierany od firm uczestniczących w wydobyciu gazu ziemnego i ropy na podstawie ustawy (Hydrocarbon Tax Act) oraz podatek od dochodów od kapitału pobierany od osób prawnych i fizycznych. Podatki pośrednie to przede wszystkim podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy stosowany wobec wielu towarów, opłaty rejestracyjne samochodów oraz kilka innych. W Danii pobierany jest także podatek od dochodu z nieruchomości, natomiast posiadany majątek nie podlega opodatkowaniu.

Prawne regulacje podatkowe

Funkcjonowanie systemu podatkowego regulowane jest ok. 40 ustawami uchwalonymi przez duński parlament. Prawne podstawy funkcjonowania systemu podatkowego są przedmiotem bieżących prac parlamentu duńskiego i stosunkowo często ulegają zmianom. Interpretacja ustaw podatkowych opiera się na rozporządzeniach wykonawczych i werdyktach sądowych. Orzeczenia podatkowe posiadające moc wiążącą wydawane są przez duńską Radę Orzecznictwa Podatkowego (Tax Assessment Council), do której wnioski o wydanie orzeczenia należy składać przed powstaniem zobowiązania podatkowego.

Dochód podlegający opodatkowaniu jest równoważny całości uzyskanego przychodu w roku podatkowym, pomniejszonego o dozwolone odpisy. Całość dochodu uzyskiwanego przez osoby prawne i fizyczne posiadające siedzibę(miejsce pobytu w Danii podlega duńskim ustawom podatkowym, niezależnie od miejsca uzyskania dochodu. Natomiast jeśli osoby prawne i fizyczne nie posiadają w Danii siedziby) miejsca pobytu, to duńskie regulacje podatkowe mają zastosowanie tylko wobec uzyskanego przez te osoby dochodu na obszarze Danii. Przepisy o podatku dochodowym mają zastosowanie wobec firm, oddziałów firm zagranicznych, osób fizycznych (łącznie z obcokrajowcami przy spełnionych warunkach), fundacji oraz nieruchomości. Dyrektywy unijne oraz rekomendacje duńskiego stowarzyszenia autoryzowanych księgowych publicznych (Institute of State Authorized Public Accountants ? FSR ? www.fsr.dk) określają zawartość dokumentów finansowych i podatkowych firm.

Kontrola finansowa firm przeprowadzana jest przez 2 niezależnych rewizorów podatkowych, z których jeden musi posiadać autoryzację państwową. Powyższe wymogi oraz duży stopień złożoności duńskiego systemu podatkowego sprawiają, iż firmy są zobowiązane korzystać z usług niezależnych rewizorów księgowo ? podatkowych, zarejestrowanych i posiadających uprawnienia państwowe. Rok podatkowy w Danii koresponduje z rokiem kalendarzowym.

Instytucje podatkowe

Pobierane w Danii podatki stanowią wpływy do budżetu państwa, regionu oraz władz municypalnych. Wprowadzanie przepisów podatkowych i ich administrowanie stanowi domenę Ministerstwa Podatków (Ministry of Taxation). Nadzór nad stosowaniem ustaw podatkowych pełnią duńska Rada Orzecznictwa Podatkowego (wydawane dyrektywy i przepisy wykonawcze) oraz Centralny Urząd Podatków i Ceł (Central Customs and Tax Administration), którego rolą jest bieżące egzekwowanie przepisów podatkowych i celnych. Instytucją odwoławczą w zakresie obciążeń podatkowych jest Narodowy Trybunał Podatkowy (National Tax Tribunal).

Komentarze [1]

  • autor komentarza: Zbyszek, dodany 2010-11-24

    Obecnie chyba najbardziej opłaca się praca w Danii. Dobre zarobki, socjal, itp. KOszty życia nie sa niskie, ale spokojnie można odłożyć trochę pieniędzy. No i nie jest zbyt daleko do Polski - zawsze można jechać samochodem, co zwłaszcza przed świętami jest zaletą, bo wiadomo, jak latają tanie linie w tym okresie.

Komentuj

Ubezpieczenia

Kasa-A (A-kasse)

Członkostwo w kasie zapomogowej dla bezrobotnych

Możesz zostać członkiem kasy zapomogowej, jeśli:


* masz 18 ? 63 lata
* mieszkasz i przebywasz w Danii
* otrzymujesz wynagrodzenie za pracęJako członek kasy-a masz prawo do zapomogi w przypadku bezrobocia, jeśli byłeś członkiem przez 1 rok i masz wypracowane 1924 godziny pracy w okresie członkostwa.
Zamelduj się

Zwróć uwagę na fakt, że godziny pracy liczone są od momentu, kiedy zostałeś członkiem kasy zapomogowej dla bezrobotnych. Dlatego ważne jest, abyś zgłosił się tak szybko, jak to możliwe po rozpoczęciu pracy.

Jeśli chcesz zostać członkiem, powinieneś wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy.
Zobacz formularz w j. polski

Pomoc w wypełnieniu formularza uzyskasz w swoim lokalnym oddziale 3F, który także doradzi Ci we wszystkich kwestiach dotyczących kasy zapomogowej. Tutaj znajdziesz swój oddział 3F.

Chociaż minął już dwuletni okres przejściowy, jakim Dania chroniła się przed napływem siły roboczej z nowych państw członkowskich UE ? dostęp do duńskiego rynku pracy wciąż jest ograniczony. Aby pracować w Danii, należy mieć pozwolenie na pracę i pobyt, a w niektórych wypadkach pracodawca zatrudnia tylko, jeśli na dane stanowisko nie znajdzie żadnego Duńczyka.

Pozwolenie na pobyt

Na terytorium Danii można przebywać bez żadnych pozwoleń do 3 miesięcy. Na poszukiwanie pracy masz pól roku, jednak najpierw trzeba postarać się o kartę pobytu obywatela. Jeśli zatem jest planowany wyjazd dłuższy niż na 3 miesiące należy udać się do Ambasady Królestwa Dani z odpowiednim wnioskiem. Konieczne jest tez posiadanie środków na utrzymanie na dany okres.

Pozwolenie na pracę

Aby otrzymać pozwolenie na pracę w Danii, należy otrzymać konkretną ofertę pracy na pełnym etacie. Dopiero po otrzymaniu oferty pracy od duńskiego pracodawcy można zgłosić się do Ambasady Królestwa Danii w Warszawie z kompletem dokumentów.

Potrzebne będą:

- 2 wnioski (dostępne w ambasadzie lub na stronie internetowej Duńskiego Urzędu Imigracyjnego),
- kontrakt lub imienna oferta pracy od duńskiego pracodawcy ? 2. egz.,
- 2 zdjęcia,
- paszport do wglądu.

Kompletny wniosek zostanie przekazany do Urzędu ds. Obcokrajowców w Kopenhadze. Tam zostanie podjęta decyzja o przyznaniu pozwolenia na prace. Czeka się na nią od 1 do 3 miesięcy, a wydane zezwolenie ważne będzie przez rok - z możliwością przedłużenia do trzech lat. W przypadku pracy na zatrudnienia na niepełny etat, procedura odbywa się na starych zasadach ? trzeba uzyskać zgodę lokalnej rady ds. rynku. Należy jednak pamiętać, ze zgoda wydawana jest jedynie wtedy, gdy na dane miejsce pracy nie znajdzie się żaden duński pracownik.

Wniosek należy złożyć osobiście w Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie w godzinach od 9.00 do 12.00 (poniedziałek - czwartek) albo 10.00 do 12-00 (piątek) lub w Urzędzie Imigracyjnym w Kopenhadze. Członkowie rodzin osób poszukujących pracy w
Danii mogą im towarzyszyć pod warunkiem, że posiadają oni zakwaterowanie zgodne ze standardem obowiązującym w Danii. Obywatele UE/EOG mogą przebywać w Danii maksymalnie przez 3 miesiące, natomiast osoby poszukujące pracy maksymalnie do 6 miesięcy, pod warunkiem, że będą w stanie samodzielnie się utrzymać. Co więcej, od 1 lipca 2002 r., w Danii ustanowiono specjalne przepisy dotyczące branż, w których występuje niedobór kadr (jobkort-ordning). Oznacza to, że obcokrajowiec, który otrzyma pracę w takiej branży, może natychmiast otrzymać pozwolenie na pracę. Przepisy te mają zastosowanie do niektórych sektorów przemysłu, pracowników naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, lekarzy i pielęgniarek. Dla tych grup zawodowych pozwolenie na pobyt może zostać wydane maksymalnie na 3 lata. Oczywiście spełniony musi być podstawowy warunek posiadania przez osobę aplikującą konkretnej oferty pracy, w której wysokość zarobków i warunki socjalne odpowiadają standardom duńskim.\

Ubezpieczenie

By admin - Posted on 29 październik 2008

System zabezpieczenia społecznego w Danii obejmuje ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie, ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, zasiłki rodzinne oraz ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ubezpieczonym przysługują świadczenia rzeczowe w razie choroby i macierzyństwa, jednorazowe świadczenia pieniężne oraz krótkoterminowe i długoterminowe świadczenia pieniężne.

Finansowanie

System zabezpieczenia społecznego w Danii do 1993 r. finansowany był z budżetu państwa. Składki na zabezpieczenie społeczne zostały wprowadzone w 1994 r. dla pracowników i pracujących na własny rachunek, a w 1997 r. dla pracodawców. Składki od ubezpieczonych wynoszą 8% wynagrodzenia lub ogólnych zarobków.

Świadczenia medyczne

Ubezpieczeniem na wypadek choroby objęci są wszyscy pracownicy i pracujący na własny rachunek oraz współpracujący współmałżonkowie. Przysługują wszystkim mieszkańcom Danii i cudzoziemcom, którzy przebywają w Danii przynajmniej 6 tygodni. W Danii istnieją dwie kategorie ubezpieczenia chorobowego. O przynależności do każdej z nich decyduje ubezpieczony. Ubezpieczeni kategorii pierwszej mają prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych, ale udzielanych przez lekarza ogólnego.Specjalistyczne świadczenia lecznicze są bezpłatne, udzielane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ogólnego. Ubezpieczeni kategorii drugiej mają pełną swobodę w wyborze lekarza, ale muszą sami ponosić część kosztów zabiegów leczniczych. Można zmieniać kategorię ubezpieczenia, ale nie częściej niż raz do roku. Ubezpieczenie chorobowe uczestniczy w pokrywaniu kosztów lekarstw, prewencyjnych zabiegów dentystycznych, leczenia dentystycznego (w przypadku ubezpieczenia kategorii pierwszej tylko wtedy, gdy dentysta zawarł umowę z instytucją ubezpieczenia chorobowego), zabiegów fizykoterapeutycznych, jeżeli są one udzielane na podstawie zalecenia lekarza i przez uprawnionego fizykoterapeutę. Świadczenia udzielane w szpitalach publicznych są bezpłatne dla wszystkich osób mieszkających w Danii.


Macierzyństwo

Ubezpieczeniem w zakresie świadczeń rzeczowych objęte są wszystkie kobiety zamieszkujące w Danii przynajmniej 6 tygodni. Do świadczeń pieniężnych z tytułu macierzyństwa uprawnieni są pracownicy, pracujący na własny rachunek, współpracujący współmałżonkowie. Zasiłek macierzyński wypłacany jest od 4 tygodnia przed przewidywaną datą porodu i przez 24 tygodnie po urodzeniu dziecka. Dzienny zasiłek macierzyński jest obliczany na podstawie godzinowej stawki wynagrodzenia.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Ubezpieczenie od ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych musi być wykupione w upoważnionej instytucji ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie wypadki i ich bezpośrednie następstwa, które występują w trakcie pracy lub w związku z pracą i które powodują trwałe lub okresowe zmniejszenie zdolności do zarobkowania.

Emerytura

W Danii funkcjonują trzy systemy zabezpieczenia na wypadek starości (3 filary): system powszechny oparty na miejscu zamieszkania (nieskładkowy), uzupełniający system emerytalny ATP (oparty na zawodowych systemach emerytalnych, składkowy), specjalny system emerytalny SP (oparty na indywidualnych systemach oszczędnościowych). Ubezpieczeniem emerytalnym objęci są: w systemie powszechnym - wszyscy mieszkańcy Danii, w uzupełniającym systemie ATP ? obowiązkowo wszystkie osoby w wieku 16-66 lat pracujące 9 i więcej godzin tygodniowo, osoby, które otrzymują dzienne zasiłki chorobowe, zasiłki porodowe, zasiłki z tytułu adopcji lub bezrobocia albo uczestniczą w programie szkolenia. Dobrowolnie objęte są osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę, rentę inwalidzką lub otrzymują przejściowy dochód (podczas bezrobocia) oraz pracownicy etatowi mający niedochodowe zajęcie, jeśli płacili składki przez ponad 3 lata.

Zasiłek dla bezrobotnych

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest dobrowolne. Każda gałąź zawodowa ma swoją kasę. Ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia objęte są osoby w wieku 18-63 lat, zamieszkujące w Danii, wykonujące pracę najemną, pracujące na własny rachunek (jeżeli praca nie jest dorywcza) i współmałżonkowie lub osoby młode, które przeszły szkolenie zawodowe trwające co najmniej 18 miesięcy w gałęzi objętej działaniem danej kasy lub odbywają służbę wojskową, osoby sprawujące funkcje publiczne (członkowie Parlamentu lub lokalnych władz). Warunkiem ubiegania się o: - zasiłek dzienny - jest 12-miesięczne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz 52 tygodnie zatrudnienia podczas ostatnich 3 lat; - świadczenie z tytułu dobrowolnego przejścia na wcześniejszą emeryturę - jest osiągnięcie wieku 60-65 lat i 25-letni okres ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w ciągu ostatnich 30 lat oraz bycie mieszkańcem Danii

Świadczenia rodzinne

Ubezpieczeniem objęci są wszyscy obywatele Danii, cudzoziemcy mieszkający w Danii przynajmniej 1 rok (3 lata dla specjalnego zasiłku) oraz cudzoziemcy objęci specjalnymi umowami mający dzieci w wieku poniżej 18 lat. Świadczenia rodzinne przysługują, gdy dziecko jest zameldowane w Danii, rodzic płaci podatki.

Komentuj

Opieka medyczna

Służba zdrowia

Do korzystania z usług medycznych w Danii uprawnieni są wszyscy obywatele Danii, niezależnie od statusu majątkowego oraz cudzoziemcy przebywający na terenie kraju co najmniej 6 tygodni. Grenlandia oraz Wyspy Owcze nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale podpisały odrębne umowy o wzajemnych świadczeniach zdrowotnych. Przed wyjazdem do Danii zalecane jest wykupienie ubezpieczenia od Nieszczęśliwych Wypadków.Szczepienia

Wybierając się do Danii, nie ma obowiązku wykonywania szczepień, ze względu na brak zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Przebywając na terenie Danii, można korzystać ze świadczeń lekarzy i dentystów posiadających umowy z państwową służbą zdrowia. Ich listy udostępniają Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych każdej gminy. Należy przedstawić swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), będącą dowodem ubezpieczenia (wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie) oraz paszport, lekarzowi lub personelowi szpitala. Za wizytę u lekarza pobierana jest opłata w wysokości od 300 do 1000 DKK. Opieka stomatologiczna jest w pełni odpłatna poza niektórymi świadczeniami, za należy ponieść 60-70% kosztów. Osoby niepełnoletnie nie ponoszą tych opłat. Hospitalizacja: ceny za 1 dzień pobytu w szpitalu są zróżnicowane, zależą także od rodzaju leczenia. Wahają się między 2000 DKK a 6000 DKK W momencie realizacji recepty pokrywa się całość kosztów, po czym można ubiegać się o zwrot części wydatków. Kupując leki po raz pierwszy, otrzymuje się kartę, którą należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Gdy suma zarejestrowana na karcie przekroczy 520 DKr w ciągu roku, to wydatki te są zwracane. Można ubiegać się z zwrot kosztów leczenia. Zarówno podczas pobytu w Danii, składając wniosek do Urzędu Gminy (Kommune) lub po powrocie do Polski, w oddziale NFZ. Składając wniosek należy posiadać oryginały rachunków i dowodów zapłaty, kartę z apteki i recepty.

Transport sanitarny

Transport karetką do szpitala jest bezpłatny, natomiast powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta. Nr pogotowia ? 112 Informacja o dyżurujących lekarzach - 118

Komentuj

Dojazd

Transport publiczny

By admin - Posted on 29 październik 2008
POCIĄGI


Sieć kolei w Danii jest dobrze rozbudowana, pokrywa swoim zasięgiem większość miast i miejscowości.Oferuje połączenia lokalne,dalekobieżne, jak i zagraniczne. Prezentuje wysoką jakość usług. Turyści podróżujący w grupach mogą skorzystać ze zniżek. Linie kolejowe obsługiwane są przez następujących przewoźników:
Duńskie Koleje Państwowe (DSB)
Telefon 70 13 14 15
Strona internetowa www.dsb.dk
Na powyższej stronie internetowej możesz uzyskać informację o rozkladzie jazdy, cenach biletów oraz dokonać rezerwacji miejsc.
Nordjyske Jernbaner
Telefon 96 24 22 20
Strona internetowa www.njba.dk
Na powyższej stronie internetowej możesz uzyskać informację o rozkladzie jazdy, cenach biletów oraz dokonać rezerwacji miejsc.
Danske Veterantogsoperat?res( DVF)
Telefon 86 19 53 46
Strona internetowa www.veterantog.dk
Turystyczne trasy zabytkowymi pociagami.
SAMOLOTY

Dania jest niewielkim krajem z tego to powodu nie ma zbyt wielkiego zapotrzebowania na regionalne połączenia lotnicze i wielu operatorów. Połączenia drogowe w pełni zaspokajają potrzeby tego państwa, lecz jeśli komuś zależy na czasie może skorzystać z oferty lotów. Linie krajowe obsługiwane są przez następujące towarzystwa lotnicze:
Cimber Air
Telefon +45 7010 1218
Strona internetowa http://www.cimber.dk
SAS
Telefon +45 3232 2233
Strona internetowa http://www.sas.dk
DAT
Telefon +45 76 92 30 40
Strona internetowa http://www.dat.dk
AUTOBUSY

Dojeżdżają tam gdzie nie dostaniemy się pociągiem lub samolotem. Łączą ze sobą małe miasta i miejscowości. Dostępne są także połączenia długodystansowe. Największe firmy:
Eurolines
Telefon +45 3388 7000
Strona internetowa www.eurolines.dk
Abildskou A/S
Telefon +45 70 210 888
Strona internetowa www.abildskou.dk
X bus
Telefon +45 98 900 900
Strona internetowa www.xbus.dk
skupia 30 firm autobusowych
PROMY

Pomiędzy licznymi wyspami duńskimi jest wiele połączeń drogą wodną. Niektóre firmy oferujące podróże promami i statkami.
Color Line
Telefon +45 99 56 20 00
Strona internetowa http://www.colorline.dk
Fursund F?rgeri
Telefon +45 9759 3053
Strona internetowa www.fursund.dk


Mols-Liniens
Telefon 89 52 52 00
Strona internetowa www.mols-linien.dk
TAKSÓWKI

Taksówki w Finlandii są dostępne w każym mieście. Można je zamawiać telefonicznie, wsiadać na postoju lub zatrzymywać na ulicy. Napiwki dla kierowców są wliczone w cenę przejazdu. Poniżej podajemy adresy internetowe i telefony do wybranych przedsiębiorstw taksówkarskich.

Kopenhaga
TaxiNord
Telefon +45 45 85 66 66
Strona internetowa www.nordtaxi.dk
Taxamotor
Telefon +45 70 25 25 25
Strona internetowa www.taxamotor.dk
Ribe Taxa
Telefon +45 75 42 00 88
Strona internetowa www.ribetaxa.dk

Alborg
Ribe Taxa
Telefon +45 75 42 00 88
Strona internetowa www.ribetaxa.dk
TAXA 4x35
Telefon +45 35 35 35 35
Strona internetowa www.4x35.dk

Odense
Taxa Fyn
Telefon +45 66 15 44 15
Strona internetowa www.odensetaxa.dk
TAXA 4x35
Telefon +45 35 35 35 35
Strona internetowa www.4x35.dk
Ribe Taxa
Telefon +45 75 42 00 88
Strona internetowa www.ribetaxa.dk

więcej: www.infotaxi.org

Komentuj

Zakwaterowanie

Obywatele polscy mający środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez okres 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy. Mają w tym czasie dostęp do ofert pracy w duńskich urzędach pracy (Arbejdsformidlingen).

Płaca minimalna: zróżnicowana dla poszczególnych zawodów
Długość urlopu płatnego: 6 tygodni
Miejsca pracy: służba zdrowia, przemysł, budownictwo, sprzedaż, finanse i ubezpieczenia
Średnia długość tygodnia pracy (2006): : 40,5 godzin
Poziom bezrobocia (luty 2008): 5 proc. (najniższy wskaźnik od 30 lat)
Waluta: korona duńska (DKK); 1 DKK = 100 oere
1 EUR = ok. 7,5 DKK
Język urzędowy: duński
Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn: 67 lat

Praca w Danii:

W Dani nie wprowadzono generalnej płacy minimalnej. Układy zbiorowe ustanawiają minimalne pensje oddzielnie dla poszczególnych sektorów. Wynagrodzenie ustalane jest przeważnie jako stawka za miesiąc, dzień lub godzinę (wypłacane raz lub dwa razy w miesiącu). Pracodawca wypłaca pensję po odliczeniu podatku.

Pracując przy zbiorach truskawek, jabłek lub kukurydzy nasze wynagrodzenie powinno wynosić od 6 do 15 euro za godzinę. Zatrudniając się do pracy w szkółkach ogrodniczych nasze wynagrodzenie powinno być już wyższe i wynosić od 13 do 26 euro za godzinę. Czynnikiem negatywnym, często zniechęcającym Polaków do pracy są bardzo wysokie podatki, dochodzące do nawet 50 proc. w przypadku podatku dochodowego oraz wysokie koszty utrzymania.

Poszukiwani pracownicy:

Możliwości otrzymania pracy w Danii są bardzo ograniczone. Największe szanse mają osoby z wykształceniem wyższym oraz z dużym doświadczeniem zawodowym. Poza tym popularne są wyjazdy do pracy sezonowej w gospodarstwach rolnych.

Duńscy pracodawcy potrzebują m.in.: cieśli, murarzy, elektryków, ślusarzy, spawaczy, piekarzy, rzeźników, kucharzy i kelnerów, lekarzy i pielęgniarek, kierowców, adwokatów, informatyków, doradców bankowych.

Obecnie w Danii jest 70-100 tys. wakujących miejsc pracy i dlatego jego kraj zdecydował się na poszukiwanie pracowników w Polsce, północnych Niemczech i południowej Szwecji.

Pobyt:

Obywatele polscy mający środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez okres 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy. Mają w tym czasie dostęp do ofert pracy w duńskich urzędach pracy (Arbejdsformidlingen). Pozwolenie na pobyt wydaje Duński Urząd Imigracyjny (Udlandingestyrelse).

Pracownicy pochodzący z Polski mogą otrzymać pozwolenie na pracę i pobyt w Danii pod warunkiem, że otrzymają oni pracę na pełny etat. Kwestię tę reguluje zbiorowy układ pracy. Osoby starające się o pracę w Danii nie mogą jej podjąć zanim nie otrzymają pozwolenia na pobyt wydanego przez Duński Urząd Imigracyjny. Pozwolenie to dotyczy tylko tych zawodów, dla których jest wydawane. Jeżeli dana osoba otrzyma nową pracę musi wystąpić o nowe pozwolenie na pobyt. Jeżeli okres zatrudnienia wygaśnie lub praca zostanie zakończona w inny sposób, wówczas pozwolenie na pobyt zostaje cofnięte.

Członkowie rodzin osób poszukujących pracy w Danii mogą im towarzyszyć pod warunkiem, że posiadają oni zakwaterowanie zgodne ze standardem obowiązującym w Danii.

Obywatele UE/EOG mogą przebywać w celach turystycznych w Danii maksymalnie przez 3 miesiące, natomiast osoby poszukujące pracy mogą przebywać maksymalnie do 6 miesięcy pod warunkiem, że będą w stanie samodzielnie się utrzymać.

1 lipca 2002 r. w Danii ustanowiono specjalne przepisy dotyczące branż, w których występuje niedobór kadr (jobkort-ordning). Oznacza to, że obcokrajowiec, który otrzyma pracę w takiej branży może natychmiast otrzymać pozwolenie na pracę. Przepisy te mają zastosowanie do niektórych sektorów przemysłu, pracowników naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, lekarzy i pielęgniarek. Dla tych grup zawodowych pozwolenie na pobyt może zostać wydane maksymalnie na 3 lata.

Procedura wydania pozwolenia na pobyt:

Aby otrzymać pozwolenie na pobyt dana osoba musi posiadać konkretną ofertę zatrudnienia lub umowę o pracę u konkretnego pracodawcy. Jednakże przez pierwsze 6 miesięcy po wjeździe na teren Danii, osoba pracująca nie musi posiadać pozwolenia na pobyt. Jest to czas, który zainteresowane osoby powinny wykorzystać na poszukiwanie pracy.

Pozwolenia na pobyt i pracę wydawane są zazwyczaj nie dłużej niż na 1 rok i nigdy nie na dłużej niż na czas określony w umowie o pracę.

W odniesieniu do polskich pracowników wniosek o przyznanie prawa pobytu i pracy składany jest zazwyczaj w ambasadzie/konsulacie duńskim w Warszawie przed wyjazdem do Danii. Wniosek (formularz dostępny w konsulacie w Warszawie) musi zawierać poza paszportem i fotografią kopię kontraktu lub umowy, informację na temat warunków płacowych i socjalnych oraz dokładny opis wykonywanej w Danii usługi (patrz http://www.ambwarszawa.um.dk).

Wydanie zezwolenia wiąże się bezpośrednio z charakterem świadczonej pracy. Przepisy duńskie mówią o zatrudnianiu pracowników z zagranicy w tych dziedzinach, w których wymaga tego interes gospodarczy państwa. Chodzi głównie o kadrę kierowniczą oraz specjalistów. Duński Urząd Imigracyjny przed wydaniem ostatecznej decyzji zasięga opinii jednego z regionalnych urzędów pracy oraz właściwych ze względu na rodzaj wykonywanej pracy związków zawodowych. Na ogół opinia tych dwóch instytucji decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu prawa do pobytu i pracy.

Procedura przyznania prawa do pobytu i pracy trwa około 2 miesięcy. Odpowiedź udzielana jest przez ambasadę lub urząd konsularny, w którym wniosek został złożony. Od negatywnej decyzji Urzędu Imigracyjnego można się odwołać za pośrednictwem duńskiej placówki dyplomatycznej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Danii.

Jeżeli osoba zamierza zmienić pracodawcę, musi ponownie ubiegać się o przedłużenie pozwolenia na pracę i pobyt. Wniosek o przedłużenie składany jest bezpośrednio w Urzędzie Imigracyjnym w Kopenhadze lub na posterunku policji, w zależności od miejsca pobytu, najpóźniej 15 dni przed upływem ważności posiadanego pozwolenia.

Pozwolenie na pracę:

Przed rozpoczęciem pracy w Danii osoby poszukujące pracy muszą posiadać pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę. Nie ma opłat w związku z uzyskaniem pozwolenia na pracę.

Osoby starające się o pracę powinny wysłać formularz zgłoszeniowy do ambasady duńskiej, Duńskiego Urzędu Imigracyjnego (Danish Imigration Service, Ryesgade 53, 2100 Copenhagen) lub lokalnego posterunku policji w Danii.
W wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli brak jest umowy o pracę, przypadek taki może zostać rozpatrzony przez lokalne władze.

Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt i pracę należy dokonać rejestracji w lokalnym biurze rejestrowym. Uzyskuje się wówczas numer do celów ubezpieczenia społecznego (numer CPR). Jest on niezbędny np. przy korzystaniu z publicznej opieki zdrowotnej.

Jaka jest procedura dla pracodawców poszukujących pracowników będących obywatelami Polski ? Pracodawca musi wypełnić formularz informacyjny i wysłać go do Duńskiego Urzędu Imigracyjnego oraz częściowo wypełnić formularz i wysłać go do osoby poszukującej pracy (patrz). Praca musi być w pełnym wymiarze (37 godzin tygodniowo).

Pracodawca musi podpisać zbiorowy układ pracy lub też dana praca musi być wykonywana w odpowiednich warunkach zgodnie z duńskimi wymogami pracy i wynagrodzenia, musi być zarejestrowany zgodnie z prawem podatkowym, nie może angażować się w strajki, lokaut i pikiety.

Formularze wniosków dla pracodawców dostępne są ma stronach Duńskiego Urzędu Imigracyjnego: http://www.udlst.dk.

Umowa o pracę:

Minimalny wiek na zawarcie umowy o pracę to 15 lat. Umowa o pracę może zostać zawarta zarówno pisemnie, jak i ustnie. Jednakże, jeśli umowa została zawarta na dłużej niż miesiąc i więcej niż 8 godzin tygodniowo, pracodawca musi sporządzić pisemną umowę o pracę lub dostarczyć pisemne potwierdzenie zatrudnienia.

Umowa o pracę powinna zawierać szczegóły dotyczące wynagrodzenia, miejsca pracy, godzin pracy, urlopu oraz okresu wypowiedzenia, a także specyfikację układów zbiorowych regulujących dany rodzaj pracy i zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony nie może przekraczać 3 miesięcy. Okres wypowiedzenia w tym wypadku wynosi 14 dni. Jednakże za porozumieniem stron, okres wypowiedzenia może być krótszy.

Warunki zawarte w umowie nie mogą być mniej korzystne niż przyjęte dla określonej branży.

Jeśli zatrudnienie trwa dłużej niż miesiąc i przeciętny wymiar czasu pracy wynosi więcej niż 8 godzin tygodniowo, pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi informacje o danym miejscu pracy, zakresie obowiązków i nazwie stanowiska piastowanego przez pracownika, terminie rozpoczęcia pracy, okresie trwania zatrudnienia (jeśli jest to umowa na czas określony), urlopie i wynikających z niego prawach, okresie wypowiedzenia umowy, wynagrodzeniu za pracę i zasadach wypłacania wynagrodzenia, godzinach pracy, specyfikacji układu zbiorowego regulującego dany typ pracy.

Praca w domu:

Najlepszym przykładem charakteryzującym sytuację osoby wykonujące pracę w domu są opiekunki do dzieci. Opiekunki zazwyczaj mają pod opiekę od 5 do 10 dzieci pod swoim dachem. W Danii jest zarejestrowanych około 20 000 opiekunek. Są one nadzorowane przez lokalne instytucje, które często dokonują inspekcji ich domów. Domy opiekunek muszą spełniać określone wymagania, takie jak np. odpowiednie warunki sanitarne, przyjazne otoczenie, miejsce i przedmioty do zabawy. Opiekunki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Au pair mieszka z rodziną duńską, której pomaga w obowiązkach domowych (sprzątanie, gotowanie oraz opieka nad dziećmi) otrzymując w zamian wyżywienie, zakwaterowanie oraz kieszonkowe, od którego musi opłacić podatek! Au pair pracuje nie więcej niż 5 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Dodatkowo czasami zajmuje się dziećmi wieczorami. Obowiązkiem au pair jest uczęszczanie na lekcje językowe. Minimalny wiek dla au pair w Danii to 17 lat, jednakże większość agencji pośredniczących przyjmuje osoby od 18 roku życia.

Czas pracy:

Tydzień pracy w Danii wynosi 37 godzin. Jednakże pracownicy wykonujący swoje obowiązki na zmiany lub pracujący w nocy pracują mniej niż 37 godzin tygodniowo. Pracownikowi przysługuje 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu 24 godzin oraz 1 dzień odpoczynku na 7 dni, licząc od następnego dnia po ostatnim dniu wolnym od pracy. Zasady te nie obowiązują we wszystkich sektorach, np. w rolnictwie.

Większość układów zbiorowych stanowi, że normalny dzień pracy powinien zawierać się między 7.00 a 18.00.

Praca nocna nie jest zabroniona, jeśli pracodawca udowodni, że istnieje taka potrzeba. Nie można zatrudniać pomiędzy godziną 20.00 a 6.00 młodzieży poniżej 18 roku życia. Umowa na pół etatu przewiduje pracę w wymiarze 15 - 30 godzin tygodniowo.

Nadgodziny:

Nadgodziny wynoszą 150 proc. lub 200 proc. podstawowej stawki. Definicja nadgodzin uzależniona jest od tego, co stanowią układy zbiorowe. Jedne stanowią, że nadgodziny są to godziny wypracowane w okresie całego tygodnia, inne przyjęły, że nadgodziny są to godziny, jakie zostały przepracowane ponad normę w ciągu dnia.

Wynagrodzenie:

W Dani nie wprowadzono minimalnej pensji dla całego rynku pracy. Układy zbiorowe ustanawiają minimalne pensje oddzielnie dla poszczególnych sektorów.

Wynagrodzenie ustalane jest przeważnie jako stawka za miesiąc, dzień lub godzinę (wypłacane raz lub dwa razy w miesiącu). Pracodawca wypłaca pensje po odliczeniu podatku.
Dania szuka w Polsce pracowników, zarówno specjalistów, jak i zwykłych robotników. Duńskie firmy, które w Warszawie wystawiają swe oferty na targach pracy, proponują nawet 20-30 euro za godzinę pracy.

Przed otwarciem targów duński minister pracy Claus Hjort Frederiksen mówił dziennikarzom, że w Danii szybko rozwija się gospodarka, ale brakuje rąk do pracy. "I nie jest to zjawisko przejściowe, ale coś, co potrwa wiele lat" - podkreślił. Dodał, że obecnie w Danii jest 70-100 tys. wakujących miejsc pracy i dlatego jego kraj zdecydował się na poszukiwanie pracowników w Polsce, północnych Niemczech i południowej Szwecji.

Polscy pracownicy są w Danii szczególnie mile widziani, bo ceni się ich wysokie kwalifikacje i jakość pracy. Obecnie w Danii pracuje 11 tysięcy Polaków i stanowi to ok. 60 proc. wszystkich pracowników przybyłych tam z innych krajów UE.

Zatrudnienie w Danii znaleźć mogą zarówno pracownicy wysoko wyspecjalizowani, jak i niewykwalifikowani, miejsca pracy czkają w sektorze usług, rolnictwie, budownictwie, ochronie zdrowia; zarówno w firmach prywatnych, jak i zakładach publicznych.
W Danii nie ma obowiązkowego minimalnego wynagrodzenia, regulują to układy zbiorowe pracy. Osoby bez kwalifikacji mogą otrzymać wynagrodzenie od 13-14 euro za godzinę, specjaliści 20-30 euro.

Problemem może być bariera językowa; Duńczycy wystawiający swe oferty na targach szukają pracowników, którzy znają język angielski lub niemiecki.

W Danii tydzień pracy trwa 37 godzin; płatny urlop wynosi 5 tygodni. Duńscy pracodawcy potrzebują m.in.: cieśli, murarzy, elektryków, ślusarzy, spawaczy, piekarzy, rzeźników, kucharzy i kelnerów, lekarzy i pielęgniarek, kierowców, adwokatów, informatyków, doradców bankowych.

Fachowiec z kilkuletnim doświadczeniem zarobi w Danii ok. 20 tys. koron miesięcznie (netto). Taka pensja pozwoli mu zaoszczędzić 10-12 tys. koron. Daje to co najmniej 5000-6000 zł miesięcznie. Osoba roznosząca gazety dostaje na rękę ok. 12-13 tys. koron. Przy oszczędnym życiu jest w stanie odłożyć 3000-4000 zł. Wszystko zależy od tego, jak dużo wyda na jedzenie i zakwaterowanie.

Dni wolne od pracy:

Nowy Rok, Wieki Czwartek, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, Czwarty Piątek po Wielkanocy, Czwartek Wniebowstąpienia, Dzień Konstytucji 5 czerwca, Boże Narodzenie (25, 26 grudnia).

Praca w czasie świąt państwowych uprawnia do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 200 proc.

Urlopy:

Urlop wypoczynkowy:

Każdemu pracownikowi z przynajmniej rocznym stażem pracy przysługuje 30 dni płatnego urlopu. Pracownik, który w roku poprzedzającym chęć skorzystania z urlopu wypoczynkowego nie był zatrudniony, ma prawo do 30 bezpłatnych dni urlopu.

Urlop musi być wykorzystany między 2 maja roku bieżącego a 1 maja przyszłego roku. Z 15 dni urlopu pracownik powinien skorzystać w okresie między 2 maja a 30 września.

Bezrobotnym przysługuje prawo poboru zasiłku na wakacje.

Urlop chorobowy:

Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości pensji przez 52 tygodnie w ciągu 18 miesięcy (jeśli pracownik pozostawał w stosunku pracy przez co najmniej 13 miesięcy przed chorobą i przepracował nie mniej niż 120 godzin). Wysokość zasiłku nie może jednak przekroczyć 3.267 DKK na tydzień bądź 88.30 DKK za godzinę.

Urlop macierzyński:

Kobiety są uprawnione do 4-tygodniowego (czasami 8-tygodniowego) urlopu przed urodzeniem dziecka i zobligowane do 2-tygodniowego urlopu po pojawieniu się dziecka. Następnie wedle uznania matce przysługuje 12 tygodni urlopu macierzyńskiego. W momencie uzyskania przez dziecko 14 tygodnia życia, rodzicom przysługuje jeszcze 32 tygodniowy urlop. Jedno z rodziców może wykorzystać 32 tygodnie urlopu lub oboje po 16 tygodnie każde. Omawiane 32 tygodnie mogą zostać przedłużone o 8 tygodni. Zasady te odnoszą się także do adopcji.

Aby skorzystać ze wspomnianych wyżej przywilejów, osoba korzystająca z tego rodzaju urlopu musi być związana z rynkiem pracy co najmniej 13 tygodni i mieć przepracowanych nie mniej niż 120 godzin.

Urlop rodzicielski:

Zgodnie z prawem jednemu z rodziców przysługuje 10-tygodniowy urlop rodzicielski, który może zostać podzielony między rodziców. Urlop ten przysługuje rodzicom, których pociechy są w wieku do 8 lat. Urlop rodzicielski może zostać udzielony na okres od 13 do 52 tygodni.

Ustanie stosunku pracy:

Pracodawca może zwolnić pracownika z pracy, jeśli występuje ku temu rzeczywiste przyczyna. Może on również zagrozić pracownikowi zwolnieniem na wypadek powtarzających się nieprawidłowości ze strony pracownika. Ma to miejsce w ekstremalnych przypadkach, np. jeśli pracownik popełnił przestępstwo. Jeśli okaże się, że zwolnienie było nieuzasadnione, pracownikowi należy się odszkodowanie (w wysokości od miesięcznego wynagrodzenia do trzy miesięcznej pensji, w zależności od stażu pracy).

Zgodnie z duńskim prawem pracowników biurowych obowiązują następujące zasady:
- miesięczny okres wypowiedzenia,
- rezygnacja powinna zostać przedstawiona w formie pisemnej co najmniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego rzeczywistą rezygnację.

W pewnych okolicznościach w umowie o pracę można zawrzeć dłuższy okres wypowiedzenia, który w takim samym stopniu obowiązuje obie strony.

Wobec "białych kołnierzyków" oraz ich pracodawców obowiązuje 77 dniowy okres wypowiedzenia, jeśli pracują do 6 miesięcy i pół roku, jeśli zatrudnieni są przez okres dłuższy niż 9 lat.

Uznawanie dyplomów i kwalifikacji:

W odniesie do obywateli państw członkowskich UE obowiązuje ogólny system wzajemnego uznanie dyplomów kwalifikacji do celów zawodowych oraz akademickich.

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Danii:
Tatjana MILCEVIC
Ministry of Education
Danish Centre for Assessment of Foreign
Qualifications
Fiolstrade 44
DK - 1171 KOBENHAVN K
Tel.: +45 33.95 70.00 / +45 33.95.70.69
Fax : +45 33.95.70.01
E-mail: Wy?lij emailTatjana.Milcevic@uvm.dkTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Szukając pracy sezonowej w Danii warto skorzystać z portalu www.seasonalwork.dk

Można tam znaleźć informacje na temat pracy w rolnictwie, ogrodnictwie, czy leśnictwie.
Na tej stronie znajduje się także formularz zgłoszeniowy, który można wypełnić za pomocą Internetu.

Największa duńska baza ofert pracy znajduje się pod adresem www.jobnet.dk Jest to baza duńskiego Urzędu Pośrednictwa Pracy (Arbejdsformidlingen - AF). Drogą internetową można przesłać tam swój życiorys, który będzie dostępny dla pracodawców.

W Kopenhadze urząd ten znajduje się przy:
Vesterbrogade 123,
1620 Kopenhaga V
Tel. 33 55 10 20

Inne interesujące bazy danych o zatrudnieniu w Danii to: www.jobindex.dk oraz www.job-guide.dk Pod tym ostatnim adresem znajdują się linki do prasy z ogłoszeniami o pracy oraz firm poszukujących pracowników.

Odpowiadając na ofertę pracy należy przygotować zwięzłe podanie, które odnosi się do zawartej w ofercie treści, opisuje kwalifikacje zainteresowanego, przekazuje informacje na temat jego indywidualnych predyspozycji mogących mieć pozytywny wpływ na wykonywanie określonej pracy. Do podania załączyć należy życiorys (CV), posiadane referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Przydatność posiadanych dyplomów i innych uprawnień zawodowych na terenie Danii warto sprawdzić w Duńskim Centrum Oceny Kwalifikacji Zagranicznych (CVUU). Strona internetowa tej instytucji to www.cvuu.dk

Usługi medyczne w Danii:

Można korzystać ze świadczeń lekarzy i stomatologów posiadających umowy z państwową służbą zdrowia. Ich listy udostępniają Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych każdej gminy (kommune). Lekarze z reguły przyjmują w godzinach 8.00-16.00. W razie potrzeby skorzystania z porady lekarskiej poza godzinami przyjęć, informacje o dyżurujących lekarzach można uzyskać pod numerem 118.

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego. W nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala. Należy przedstaw swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lekarzowi lub personelowi szpitala.

Opłaty za świadczenia zdrowotne:

Opieka stomatologiczna jest bezpłatna tylko dla dzieci, natomiast dorośli otrzymują ją na zasadach pełnej odpłatności, z wyjątkiem niektórych świadczeń, za które zapłacimy 60-70 proc. kosztów.

W momencie realizacji recepty musimy zapłacić 100 proc. ceny, a następnie możemy dochodzić zwrotu części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym zakupie leków otrzymujemy kartę, którą należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na karcie przekroczy 520 DKr w jednym roku kalendarzowym.

Stawki zwrotu kosztów zatwierdzonych lekarstw są uzależnione od wielkości poniesionych wydatków (0 proc., 50 proc., 75 proc., 85 proc.). Wydatki poniżej 520 DKr są zwracane tylko w przypadku dzieci (według stawki 50 proc.).

Transport sanitarny:

Nr pogotowia (lagevagt) - 112. Przewóz karetką do szpitala jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski opłacany jest przez pacjenta.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów:

Zwrotu poniesionych kosztów można dochodzić jeszcze w trakcie pobytu w Danii, składając wniosek do urzędu gminy (kommune), lub w oddziale NFZ po powrocie do kraju. Do wniosku należy dołączyć oryginały rachunków i dowodów zapłaty, kartę z apteki i recepty.

Prawo do emerytury:

Nabywa się je już po 3 latach zamieszkiwania w Danii w okresie od 15 do 67 roku życia, jeśli w tym czasie opłacało się składki. Natomiast emeryturę w pełnym wymiarze otrzymuje się, jeśli w w/w okresie zamieszkiwało się w Danii przez 40 lat. W Danii funkcjonuje jeszcze emerytura uzupełniająca - uprawnienia do niej nabywają pracownicy w wieku 16-66 lat zatrudnieni co najmniej w wymiarze 9 godzin tygodniowo.

Emeryci mogą kontynuować zatrudnienie i osiągać dodatkowy dochód, jeśli roczny przychód z tytułu zatrudnienia nie przekracza 23.393 EUR (176.100 DKK) dla osoby samotnej lub 17.920 EUR (134.900 DKK) dla osoby zamężnej/żonatej. Po przekroczeniu wymienionych kwot wynagrodzenie emeryta ulega obniżeniu o 60 proc.

Zameldowanie:

W Danii nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przybywających w celach turystycznych. Uprawnienia policji zezwalają na przeprowadzenie kontroli legalności pobytu i posiadanych środków finansowych w trakcie całego pobytu cudzoziemca w Danii. W razie popełnienia przestępstwa i orzeczenia przez duńską policję zakazu wjazdu do Danii, należy liczyć się z tym, że zakaz ten może obowiązywać na terytorium pozostałych państw Schengen.

Koszty utrzymania:

Dania jest krajem z najdroższą żywnością w Unii Europejskiej. W porównaniu z Polską, ceny są wyższe o 30-50 proc. W zależności od indywidualnych preferencji i zasobności portfela, nasi rodacy wydają na jedzenie 1200-2000 koron miesięcznie. Najczęściej zaopatrują się w tanich supermarketach, takich jak Netto, Fakta, Rema, Lidl czy Aldi.

Ceny żywności są wyższe średnio o około 30-50 proc. niż w Polsce. Wiele zależy od tego,
w jakim sklepie się kupuje. Taniej jest w odpowiednikach sieci dyskontowych znanych z Polski.

Mieszkania do wynajęcia są dosyć drogie (około 3500 - 4000 dkk/ na miesiąc i więcej). Konieczne jest wpłacenie kaucji w wysokości 3-krotnego czynszu). W urzędzie gminy można starać się o dofinansowanie do mieszkania co najwyżej do 30 proc. kwoty wynajmu.
W urzędzie gminy można ubiegać się również o pożyczkę na zapłatę kaucji.

Tańsze mieszkania można znaleźć za miastem - przy dojazdach powyżej 20 km przysługuje dieta na wyżywienie i zakwaterowanie.

Komentuj

Koszt utrzymania

Przydatne adresy:

Ambasada Królestwa Danii w Warszawie
ul. Rakowiecka 19, 02-517 Warszawa
tel. (022) 565-29-00
fax 565-29-70, 565-29-71
e-mail: Wy?lij emailwawamb@wawamb.um.dkTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www: www.ambasadadanii.pl

Konsulat Królestwa Danii w Krakowie (Nordic House)
ul. św. Anny 5, 31-008 Kraków
tel. (012) 421-72-91
fax (012) 421-72-91

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze
Richelieus Alle 12, DK -2900 Hellerup; Kopenhaga
tel. (0-045) 39 46 77 00
fax (0-045) 39 46 77 66
e-mail: Wy?lij emailmail@ambpol.dkTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www: www.ambpol.dk

Wydział Konsularny
Richelieus Alle 10, 2900 Hellerup
tel. (+45) 39 46 77 20 lub 21;
fax. (+45) 39 46 77 88
e-mail: Wy?lij emailkonsulat@ambpol.dkTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Dyżur konsularny: (+45) 20 61 19 17

Konsulat Honorowy RP w Aarhus
Konsul Honorowy: Ole Lykke Ravnsbo, Strandvejen 94, 8100 Aarhus C
tel. (+45) 87 34 34 34;
fax. (+45) 87 34 34 00
e-mail: Wy?lij emailoffice@interlex.dkTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Konsulat Honorowy RP w Svendborgu
Konsul Honorowy: Jan Krossteig, Sankt Nicolaigade 11, 5700 Svendborg
tel. (+45) 62 21 67 88; fax. (+45) 62 21 67 00
e-mail: Wy?lij emailpolen@mail.dkTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Konsulat Honorowy RP w Roenne
Konsul Honorowy: Roar Bendtsen Schou, Sandemansvej 6, 3700 Roenne
tel. (+45) 56 95 25 22;
fax. (+45) 56 95 25 23
e-mail: Wy?lij emailrb.schou@beck-liner.comTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Konsulat Honorowy RP w Kolding
Konsul Honorowy: Peter Taero Nielsen, Birkemose Alle 41, DK 6000 Kolding
tel. (+45) 76 34 48 00 (j.skandynawskie, j. angielski, j. niemiecki)
fax. (+45) 76 34 48 01
e-mail: Wy?lij emailconsulate@tnh.dkTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (aktywny od sierpnia)
www.tnh/consulate

Przydatne linki:

* Zasady otrzymania pozwolenia na pracę i pobyt - Duński Urząd Imigracyjny http://www.udlst.dk
* Ustalenia dotyczące dostępu do duńskiego rynku pracy po rozszerzeniu UE - Duński Urząd Pracy - http://www.bm.dk
* Wytyczne dla pracowników z nowych krajów członkowskich dotyczące poszukiwania pracy w Danii - Duńskie EURES - http://www.eures.dk
* Informacja dotyczących przesiedleń do Danii - http://www.denmark.dk
* Informacje na temat rynku pracy w Danii - Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji - http://www.workindenmark.dk/
* Ambasada Danii w Warszawie - http://www.ambwarszawa.um.dk/da/
* www.nyidanmark.dk/pl - Obszerne informacje w języku polskim m.in. o pracy w Danii
* www.workimport.dk - wyszukiwarka ofert pracy, informacje o pracy, dostępna wersja w języku polskim
* www.ambasadadanii.pl - Ambasada Królestwa Danii w Warszawie
* www.brh-dania.dk - Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Danii
* www.ams.dk - Duńskie pośrednictwo pracy:
* www.europa.eu.int/eures - Oferty pracy
* www.denmark.jobs.com - Oferty pracy
* www.jobindex.dk - Oferty pracy
* www.af.dk - Oferty pracy
* www.seasonalwork.dk - Prace sezonowe
* www.laegejob.dk - Dla lekarzy szukających pracy
* www.sygeplejerskejob.dk - Dla pielęgniarek i położnych
* www.jobindex.dk/job/social/sygeplejerske - Dla pielęgniarek i położnych

Komentuj

Rozrywka i wydarzenia kulturalne

DNI ŚWIĄTECZNEŚwięta


2006


2007


2008

Nowy Rok


1 stycznia


1 stycznia


1 stycznia

Wielki Czwartek


13 kwietnia


5 kwietnia


20 marca

Wielki Piątek


14 kwietnia


6 kwietnia


21 marca

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych


17 kwietnia


9 kwietnia


24 marca

Czwarty Piątek po Wielkanocy ? Dzień Modlitwy


12 maja


4 maja


18 kwietnia

Dzień Wniebowstąpienia


25 maja


17 maja


1 maja

Zielone Świątki


5 czerwca


28 maja


11 maja

Święto Konstytucji


5 czerwca


5 czerwca


5 czerwca

Wigilia


24 grudnia


24 grudnia


24 grudnia

I Dzień Świąt


25 grudnia


25 grudnia


25 grudnia

II Dzień Świąt


26 grudnia


26 grudnia


26 grudnia

Ponadto niektore instytucje, banki i sklepy sa nieczynne 31 grudnia w Sylwestra.

Komentuj

Szkolnictwo

STUDIA W DANIIAby studiować w Danii nie wymagane są żadne zezwolenia w stosunku do obywateli polskich. Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Imigracyjnego

Komentuj

Pomoc socjalna i prawna

Polska infolinia

Polska infolinia +45 7222 3399

Czynna: pn-pt 08:30-15:30

Polska infolinia to źródło kontaktu dla Polaków szukających pracy w Danii.
Pracownicy zatrudnieni w Infolinii mówią po polsku.

Nasze cele to:

* Informowanie o przepisach i warunkach zatrudnienia w Danii.
* Doradztwo w sprawie rekrutacji i CV banku Workindenmark.
* Informowanie o duńskiej kulturze oraz warunkach pracy i pobytu w Danii.

Pracownikami polskiej infolinii są:

* Dawid Sebastian Andersen - Workindenmark Center East ? H?je T?strup, Zelandia
* Magdalena Zaremba Andersen - Workindenmark Center South ? Odense, Fionia
* Mariola Kajkowska - Workindenmark Center West ? ?rhus, Jutlandia


Warunki pracy w Danii (Arbejdsforhold i Danmark)

W Danii większość robotników należy do związków zawodowych. Procent zrzeszonych jest jednym z najwyższych w świecie. Twoi duńscy koledzy oczekują zatem, że Ty także zostaniesz członkiem związku zawodowego.

3F i pozostałe związki zawodowe współuczestniczyły w zapewnianiu dobrych wynagrodzeń oraz warunków pracy w Danii poprzez porozumienia.

Robotnicy w Danii ciężko walczyli, aby uzyskać prawo do zawierania grupowych porozumień w miejscach pracy.

To porozumienia ustalają przepisy dotyczące m.in. wynagrodzeń, emerytury i czasu pracy. Dlatego ważne jest, aby istniało porozumienie z Twoim pracodawcą. Jeśli masz wątpliwości, czy w Twoim miejscu pracy jest zawarte porozumienie lub, jeśli chcesz wiedzieć, jakie przepisy Cię obejmują, skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F.

Komentuj

kosciol katolicki

Msze po polsku w DK
Dzień Godzina Adres kościoła
Pierwsza sobota miesiąca 16.00 Sankt Ansgars Kirke, S?ndertorv 1, 6200 ?benr?
Pierwsza niedziela miesiąca 12.00 Sankt Ann? Kirke, Hans Bogbindersallé 2, 2300 K?benhavn S
12.00 Sankt Nikolaj Kirke, St?byvej 2, 2650 Hvidovre
14.00 Vor Frue Kirke, Ryesgade 26, 8000 ?rhus
Druga sobota miesiąca 14.00 Sankt Brigitta Kirke, Mariagade 4, 4930 Maribo
16.00 Hellig Kors Kirke, Bispegade 12, 4800 Nyk?bing F.
Druga niedziela miesiąca 12.00 Sankt Ann? Kirke, Hans Bogbindersallé 2, 2300 K?benhavn S
12.00 Sankt Albani Kirke, Adelgade 1, 5000 Odense
Trzecia sobota miesiąca 16.00 Sankt Marie Kirke, Mariegade 8, 6100 Haderslev
16.30 Sankt Nikolaj Kirke, Kirkegade 58, 6700 Esbjerg
17.00 Sankt Mari? Kirke, Kastelvej 1, 9000 Aalborg
Trzecia niedziela miesiąca 11.30 Vor Frue Kirke, Pr?st?vej 29, 4700 N?stved
12.00 Sankt Ann? Kirke, Hans Bogbindersallé 2, 2300 K?benhavn S
14.00 Vor Frue Kirke, Ryesgade 26, 8000 ?rhus
17.00 Sankt Nikolaj Kirke, St?byvej 2, 2650 Hvidovre
Czwarta niedziela miesiąca 12.00 Sankt Ann? Kirke, Hans Bogbindersallé 2, 2300 K?benhavn S
12.00 Sankt Albani Kirke, Adelgade 1, 5000 Odense
Piąta sobota miesiąca
(4 razy w roku) 16.00 Sankt Pauls Kirke, Ringridervej 35, 6400 S?nderborg
Piąta niedziela miesiąca 12.00 Sankt Ann? Kirke, Hans Bogbindersallé 2, 2300 K?benhavn S

Komentuj

Czytaj również